Σπίτι

Το CardioCare είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης της Συμφορητικής Καρδιακής Ανεπάρκειας (ΣΚΑ) που επιτρέπει την εξατομικευμένη, προγνωστική και ολοκληρωμένη φροντίδα

ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

 • Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και αλγόριθμοι πρόβλεψης για την εκτίμηση του καρδιακού κινδύνου, καθώς και την παρακολούθηση αλλαγών στη συμπεριφορά
 • Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (ΣΥΛΑ) για τους κλινικούς ιατρούς, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπτικής ανάλυσης του κινδύνου για ΣΚΑ, των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού, των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων με άλλα φάρμακα και άλλων παραμέτρων
 • Συστήματα κατηγοριοποίησης του κινδύνου στον πληθυσμό

ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΝΙΚΟ ΙΑΤΡΟ για τη διαχείριση των εργασιών της Διεπιστημονικής Ομάδας

 • Εργαλείο Διαχείρισης Κλινικών Αρχείων για τη δημιουργία και διαχείριση εξατομικευμένων και ολοκληρωμένων ιατρικών αρχείων και Κοινά Πλάνα Φροντίδας (Shared Care Plans)
 • Έξυπνος Πίνακας για τα ΣΥΛΑ και τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης κινδύνου στον πληθυσμό
 • Επικοινωνία και εργαλείο κοινής χρήσης δεδομένων για την διεπιστημονική ομάδα και την επικοινωνία ασθενούς και κλινικού ιατρού
 • Εκπαιδευτική πύλη για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ)
 • Εκπαιδευτική ενότητα για επαγγελματίες υγείας σχετικά με τον Προγραμματισμό Προληπτικής Φροντίδας (Anticipatory Care Planning)

ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΚΑ, βασισμένη στο παράδειγμα της ενσυνειδητότητας (mindfulness)

 • Εργαλείο διαχείρισης για Κοινό Πλάνο Φροντίδας (συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής αγωγής)
 • Σύστημα επικοινωνίας για τις αλληλεπιδράσεις ασθενούς-κλινικού ιατρού και ασθενούς-φροντιστή
 • Εργαλεία αυτο-αξιολόγησης και εισαγωγής δεδομένων για την παρακολούθηση πιθανού κίνδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια και των επιπτώσεων της
 • Εκπαιδευτικό υλικό για θέματα υγείας (“CardioCareAcademy”)
 • Εργαλείο για τη διαχείριση του φακέλου Προηγμένης φροντίδας
 • Εικονικός βοηθός για εξατομικευμένες συστάσεις, παρακολούθηση και υπενθυμίσεις.
 • Σοβαρά παιχνίδια (“Σταθμός ενσυνειδητότητας”) για την υποστήριξη της δραστηριότητας του διαλογισμού και του τρόπου ζωής
 • Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για την πραγματοποίηση συνεδριών Γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας (ΓΣΘ)

ΠΑΚΕΤΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

 • Σχεδιάζουμε να περιορίσουμε τις συσκευές σε τρεις:

  • Κινητό τηλέφωνο
  • Αυτοματοποιημένο ΗΚΓ ηρεμίας & Holter ρυθμού ΗΚΓ
  • Έξυπνο βραχίολι Ή Πιεσόμετρο

ΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • για ενσωμάτωση σε συστήματα τρίτων