Hem

CardioCare är en plattform för hantering av kronisk hjärtsvikt, som möjliggör personlig, förutsägande och integrerad vård.

FÖRUTSÄGANDE OCH AVANCERAD ANALYS AV HJÄRTAT

 • Artificiell intelligens (AI) och förutsägande algoritm för hjärtriskbedömning, samt övervakning av beteendeförändringar.
 • Beslutsstödsystem (DSS) för läkare, inklusive förutsägande analys av risken för kronisk hjärtsvikt, hjärtrytmstörningar, läkemedelsinteraktioner och andra parametrar
 • Populationsrisk stratifieringssystem

EN KLINISK APPLIKATION för hantering av multidisciplinärt team (MDT) arbete

 • Verktyg för hantering av kliniska journaler för att skapa och hantera personliga och integrerade patientjournalen och gemensamma vårdplaner
 • Smart Dashboard för DSS- och populationsrisk stratifieringsresultat
 • Kommunikations- och dataöverföringverktyg för MDT och för kommunikation mellan patient-läkare
 • Kronisk hjärtsvikt utbildningscentrum för patienter
 • Utbildningsmodul för vårdpersonal om planering av förebyggande vård

EN APPLIKATION FÖR SJÄLVHANTERING AV RISKEN FÖR KRONISK HJÄRTSVIKT, baserat på mindfulness paradigmet

 • Hanteringsverktyg för SCP (inklusive läkemedeksbehandling)
 • Kommunikationssystem för patient-läkare och patient-vårdgivare interaktioner
 • Självbedömnings-och datainsamligsverktyg för övervakning av eventuella risker för kronisk hjärtsvikt och konsekvenser
 • Hälsoutbildningsmaterial (”CardioCare Akademi”)
 • Verktyg för att hantera sin egen avancerad vårdkatalog
 • Virtuell assistent för personaliserade rekommendationer, uppföjlning och påminnelser
 • Seriös spel (Mindfulness-Station) för att stödja patienternas meditationsaktivitetet och livsstil
 • Videokonferensfunktion för utföra kognitiv beteendeterapi (KBT)

ETT PAKET MED BÄRBARA MEDICINSKA APPARATER

 • Vi planerad att begränsa enheterna till tre:

  • Smartphone
  • Automatiskt vilo-EKG och Holter-EKG
  • Smart armband ELLER en blodtrycksmätare

EN INTEROPEROBILITETSMOTOR

 • För integration till tredjepart system